Huisregels van de Praktijk

Legitimatie:
– Bij uw eerste bezoek vragen wij om een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart).
– Wij verzoeken u om tussentijdse wijzigingen in uw gegevens aan ons door te geven.

Verzekering en Vergoeding:
– Via uw legitimatie checken wij uw verzekeringsstatus en aanvullende dekking.
– Houd zelf uw behandellimiet en vergoedingen bij. Controleer hiervoor uw polisvoorwaarden.
– Fysio Middelzee draagt geen verantwoordelijkheid voor vergoeding van de verleende zorg.

Afspraken en Wachten:
– Bij een afspraak hoeft u zich niet te melden. Neemt u alstublieft plaats in de wachtruimte.
– We streven naar minimale wachttijd. Bij langere wachttijden zullen we u, waar mogelijk, hierover informeren.

Afspraak afzeggen:
– Wij verzoeken u vriendelijk om afspraken ten minste 24 uur van tevoren af te zeggen. Hiermee stelt u ons in staat de gereserveerde tijd voor andere cliënten beschikbaar te stellen.
– Wij behouden ons het recht om de kosten voor een niet nagekomen afspraak (no show) of een te laat afgemelde afspraak bij u in rekening te brengen. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Cliënttevredenheidsonderzoek:
Wij werken volgens de laatste evidence based inzichten en we willen onze zorgverlening op een hoog niveau houden. Daarom vragen we onze patiënten onze behandeling te waarderen.
Dit laten wij door een externe partij (Qualizorg B.V.) onderzoeken en de resultaten worden volledig geanonimiseerd aan ons teruggekoppeld. Deze terugkoppeling is bedoeld om onze zorgverlening aan te passen waar nodig, maar ook om de kwaliteit van de behandelingen transparant te maken.

Wij verwachten van onze patiënten dat zij zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels die respect, beleefdheid en consideratie voor anderen waarborgen.

Wij willen u erop attenderen dat de praktijk niet aansprakelijk kan worden gesteld voor diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen binnen of in de omgeving van ons pand.

U heeft de mogelijkheid uw auto te parkeren in de straat van de praktijk. De fiets kunt u parkeren bij de praktijk-opgang.

Alle geregistreerde persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer details verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

In de praktijk mag niet worden gerookt.

Wij verzoeken u vriendelijk geen huisdieren mee te nemen naar de praktijk, uitgezonderd hulphonden.

Wij verzoeken u uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen en naar elke behandeling een (bad)handdoek mee te nemen.

Door u aan onze huisregels te houden, zorgt u samen met ons voor een prettige en professionele omgeving. Wij zijn u bij voorbaat dankbaar voor uw begrip en samenwerking.

Betalingsvoorwaarden:
• De betalingsvoorwaarden zijn een integraal onderdeel van de behandelovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en onze fysiotherapiepraktijk.
• Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht.
• Controle-afspraken die via de webagenda zijn gemaakt, dienen uiterlijk 48 uur van tevoren te worden geannuleerd. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden eveneens in rekening gebracht.
• De betalingstermijn voor de rekening bedraagt 30 dagen.
• U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer [nummer invullen] (IBAN: [invullen]/BIC: [invullen]) ten name van [naam praktijk] te [plaats]. Gelieve het betalingskenmerk bij uw (elektronische) betaling te vermelden.
• Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen na factuurdatum is voldaan, ontvangt u van ons een herinneringsbrief, welke tevens dient als ingebrekestelling.
• De herinneringsbrief geeft u nogmaals 14 dagen om het factuurbedrag te voldoen.
• Als de betaling 14 dagen na de datum van de herinneringsbrief nog niet ontvangen is, bent u in verzuim. Wij brengen dan extra kosten in rekening, zijnde een percentage van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00, vermeerderd met de wettelijke consumentenrente.
• Uw betalingen worden eerst in mindering gebracht op de kosten, daarna op de verschuldigde rente, en ten slotte op de hoofdsom.
• Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten die gemaakt worden om de vordering te innen, zullen voor uw rekening komen.