Zorgovereenkomsten 2024!!

In de afgelopen maanden hebben wij naast onze dagelijkse zorgverlening, hard gewerkt aan de contractafspraken met zorgverzekeraars voor het jaar 2024. Wij begrijpen het belang van toegankelijke eerstelijns zorg zoals fysiotherapie en erkennen de complicaties die voortkomen uit niet-gecontracteerde zorg.

Verschillende zorgverzekeraars stellen echter regelmatig nieuwe eisen en betalen consequent minder dan een kostendekkend tarief, waardoor fysiotherapeuten uitdagingen ervaren bij het handhaven van een gezonde praktijkvoering. Als beroepsgroep hebben fysiotherapeuten en andere paramedici (logopedisten, diëtisten en ergotherapeuten) zich ingezet om bewustzijn te creëren over deze situatie. Zo heeft de beroepsvereniging KNGF recentelijk brandbrieven gestuurd naar Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS.

Inmiddels hebben wij de onderhandelingen voor 2024 afgerond en willen wij u informeren over onze ervaringen met de verschillende verzekeraars. Sommige zorgverzekeraars doen een dusdanig laag bod, dat we in de toekomst de kwaliteit niet kunnen waarborgen die u van ons gewend bent.

U begrijpt, hier kunnen wij dus niet voor tekenen. In het volgende overzicht informeren wij u over onze contracten voor 2024. Hiermee kunt u in december een weloverwogen keuze maken.

Hieronder vindt u ons gecontracteerde aanbod voor 2024

We hebben een goede ervaring en een contract met:

 • DSW : DSW, Stad Holland, inTwente
 • a.s.r. : a.s.r., Ditzo
 • ONVZ : ONVZ, VvAA, Jaaah, PNOzorg – let wel: medische selectie bij bepaalde aanvullende verz.)
 • SZVK : Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht
 • RMA/RMO : Regeling Medische zorg Asielzoekers/Oekraïners

We hebben een acceptabele ervaring en een contract met:

 • Menzis : Menzis, Hema, PMA, Anderzorg, VinkVink
 • Caresq : Aevitae, EUCare

In 2024 hebben wij géén contract met:

 • Achmea : De Friesland, Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Pro Life, ZieZo
 • CZ : CZ, CZdirect, OHRA, Nationale Nederlanden, IZZ (door CZ), Just
 • VGZ : VGZ, Univé, IZA en IZZ (door VGZ), Bewuzt, UMC, Zekur
 • Salland : Salland, HollandZorg, ZorgDirect
 • Zorg en Zekerheid : Zorg en Zekerheid, AZVZ

Indien u bij een van deze verzekeraars verzekerd bent:

Naturapolissen: Er zal geen vergoeding zijn vanuit uw zorgverzekeraar.
Restitutiepolissen: Er zal slechts een deel van de behandeling vergoed worden.

Bovendien hanteren niet-gecontracteerde zorgverzekeraars zogenaamde hinderpalen bij hun restitutiepolis. Dit houdt in dat ze een percentage (minimaal 50%) van een ‘marktconform’ tarief vergoeden. In de praktijk leidt dit vaak niet tot een reële vergoeding en belemmert het uw vrije keuze.

Voor een overzicht van onze tarieven, verwijzen we u graag naar naar tarieven op onze website.

We heten iedereen van harte welkom in onze praktijk. Heeft u vragen of behoefte aan advies? We staan altijd voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

Anna & Jasper    —   Fysio Middelzee

Zorgovereenkomsten 2023!!

In de afgelopen maanden hebben we ons, naast de dagelijkse praktijk ook ingezet voor de zorg-contracten voor het komende jaar. Wij hechten grote waarde aan het belang van bereikbaarheid (werken vanuit contracten) van eerstelijns zorg (zoals fysiotherapie), én erkennen de hinderpalen die voortkomen uit het niet gecontracteerd zijn met enkele zorgverzekeraars.

Maar…, zoals de beroepsgroep zich afgelopen periode heeft ingezet om bekendheid te generen over de situatie van fysiotherapeuten:

Doordat alle zorgverzekeraars steevast onderbetalen en ieder jaar weer nieuwe hoepeltjes optuigen (om doorheen te springen) om het vergoedingssysteem onderuit te halen, ervaren fysiotherapeuten grote uitdaging bij het onderhouden van een gezonde bedrijfsvoering. Zo schreef ook de beroepsvereniging (KNGF) afgelopen periode verschillende brandbrieven naar Zorgverzekeraars-Nederland & het ministerie van VWS. Link

Voor 2023 is het resultaat voor onze praktijk dat we hebben moeten besluiten niet met alle verzekeraars een contract af te sluiten. Zo doen een aantal zorgverzekeraars een dusdanig laag bod dat wij in de toekomst niet meer de kwaliteit in stand kunnen houden die u van ons gewend bent. U begrijpt, hier hebben wij dus niet voor kunnen tekenen.

Voor 2023 hebben wij een zorgovereenkomst afgesloten met:

 • DSW (DSW, Stad Holland, inTwente)
 • a.s.r. (a.s.r., Ditzo)
 • Menzis (Menzis, Hema, PMA, anderzorg, VinkVink)
 • ONVZ (ONVZ, VvAA, Jaaah, PNOzorg)      – let op: medische selectie bij enkele AV’s.
 • Achmea (o.a. De Friesland, Zilveren Kruis, interpolis, FBTO)
 • Caresq (Aevitae, EUCare)
 • Eno (Salland, Zorgdirect)
 • CZ (oa. CZ, Ohra, Nationale Nederlanden) – m.u.v. Just!
 • SZVK
 • RMA/RMO (Regeling Medische zorg Asielzoekers & Oekraïners)

In 2023 hebben wij geen overeenkomst met de volgende verzekeraars:

 • VGZ      (o.a. VGZ, Univé, IZA en IZZ)
 • Zorg en Zekerheid

Dit houdt in dat indien u bij een van deze verzekeraars verzekerd, bij de restitutiepolissen, slechts een deel van de behandeling vergoed zal worden. En er bij de naturapolissen geen vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar zal zijn.

Informeer bij deze verzekeringen welke dekking of vergoeding zij hanteren wanneer u ervoor kiest om bij ons te worden behandeld.

Bekijk onze tarieven voor 2023 op onze website.

Hieronder ziet u een overzicht van alle verzekeraars; wie hoort bij wie?

Corona-update (april’22)

Na twee jaar met maatregelen geleefd te hebben gaan we in de lente van 2022 weer terug naar het ‘oude normaal’. Mondkapjes zijn niet meer verplicht en de minimale isolatieperiode na een coronabesmetting is verkort. Wij volgen de ontwikkelingen en adviezen van het RIVM en VWS op de voet om veilige zorg te kunnen leveren.

Het RIVM vraagt ons om de mondkapjes te blijven gebruiken voor mensen met een verhoogde kwetsbaarheid. Dit betreft mensen met een verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19 door  combinatie met hoge leeftijd of onderliggende aandoeningen; én mensen met ernstige afweerstoornissen (immuun-gecompromitteerden) bij wie de vaccinatie onvoldoende werkzaam kan zijn. Maar ook met als reden persoonlijke voorkeur / wens zijn wij bereid, op uw verzoek, om een mondkapje te dragen.

Vanwege de hygiëne vragen wij u ook om uw eigen handdoek mee te nemen naar de behandeling en uw handen te desinfecteren bij binnenkomst (in de wachtkamer hangt desinfectiemiddel). Binnen de praktijk desinfecteren wij met hoge regelmaat de intensief gebruikte oppervlakken.

Uiteraard is het nog steeds nodig om verkoudheidsklachten en/of contact met positief geteste mensen serieus te nemen. Doe een zelf-test bij klachten en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.

Mocht u twijfelen, neem dan van tevoren even contact met ons op per mail of telefoon.